om vidsels
Bygdeförening

Styrelsen

Ordförande Maria Russel

Vice ordförande Börje Andersson

Kassör Eina Lundberg

Sekreterare Måna Vestin Storrank

Ledamot Benny Dahlberg

Ledamot Amanda Johansson

Ledamot Antja Vogel

Suppleant Aron Pettersson

Suppleant Evelina Rohdin

föreningens bakgrund och Historia

Vidsels Bygdeförening bildades den 18 maj 1981 på initiativ av Komvuxelever i Vidsel.
Föreningens syfte är att som partipolitisk obunden förening värna om bygdens fortlevnad och utveckling.

Genom föreningens intensiva förhandlingsarbete, återkallade kommunen sitt beslut om rivning av ”gamla gympan”. Vidsel fick efter renovering och ombyggnad ett ”Folkets Hus” som fick namnet Vidsels Kulturhus.

Lokalerna med kök och musikanläggning har hyrts ut av Vidsels Bygdeförening, som också sett till och underhållit utrustningen och lokalerna. Föreningens medlemmar har också genom sin medlemsavgift bidragit till Kulturhusets ekonomi. Flera större investeringar har därigenom kunnat göras, främst då i köket med bland annat restaurangdiskmaskin, kylskåp, frysbox, mikrovågsugn, värmeskåp, värmhållningsplatta och ny spis.
Vi har även köpt in ett flertal bord och kompletterat med 150 nya stolar, på senare år även skaffat projektorer för att kunna visa film.

Kulturhuset har använts flitigt vid möten, teater, dans, musikcaféer, årsfester, bröllop och fester av olika slag, 50-60-70-80-årskalas mm. Kulturhuset har även hyrts ut till olika försäljare.
Skolan i Vidsel har under dagtid använt lokalerna för olika aktiviteter.

Vidsels Bygdeförening har genom åren arrangerat ett stort antal tillställningar bl a
Midsommarfester, valborgsmässofirande, musikcaféer, teater, julgransplundringar för att nu nämna några arrangemang.

Nytt för år 2021 är att Bygdeföreningen har flyttat sin verksamhet från Kulturhuset till nya lokaler i Vidsels Aktivitetshus (f d NO-huset).

Bygdeföreningen flyttar 2021 sin verksamhet till nya lokaler

Under året 2020 förde Vidsels Bygdeförening förhandlingar med Älvsbyns kommun, främst om Kulturhuset men även om det så kallade NO-huset. Kommunens påtryckningar om att stänga värme och el till byggnaderna växte sig allt starkare och rivning verkade vara det enda alternativet.

I december bjöd Bygdeföreningen in olika personer för att få ytterligare inspel om vilka lösningar som kan vara realistiska att genomföra för att få behålla byggnaderna. I samma veva tog också kommunen beslut på att Vidsels låg- och mellanstadium skulle rivas. Det stod också klart att varken värme eller el kommer framgent att bekostas av kommunen varken för Kultur- eller NO-huset.

Styrelsen för föreningen kom till den slutsatsen att vi själva inte hade kraft nog att driva en segsliten process med kommunen. En fristående förhandlingsgrupp fick istället detta uppdrag. Det framstod mer och mer att NO-huset var ett lämpligare objekt att överta, i och med att det finns ett större utbud med lokaler att kunna driva många aktiviteter samtidigt. Resultatet blev att Vidsels Aktivitetshus Ekonomiska Förening bildades och dess syfte är att äga, driva och förvalta Vidsels Aktivitetshus.

Föreningarna har tillsammans utfört lokalernas renoveringsarbete, som nu är klart. Bygdeföreningen erbjuder nu uthyrning av kök, stora salen, konferensrummet och cafeterian. Se bilder, utrustning och priser i menyn under rubriken ”lokaler”.

torgdagen

Torgdagen i Vidsel arrangerades för första gången 1982, ett samarbete mellan bygdeföreningen och ortens affärer. Dagen för Torgdagen fastställdes till lördagen före Storforsens dag som sker en vecka före midsommar. Butikerna har minskat i antal men Torgdagen lever vidare, efter snart 40 år sker fortfarande försäljning kring torget av hantverk, mat och fika, våfflor och underhållning av olika slag.

En dag som lockar många besökare och utflyttade bybor tillbaka för att göra fynd eller bara för att träffa gamla bekanta och umgås.