Hyresvillkor

Hyresvillkor & ordningsföreskrifter

Person som hyr lokalen bär ansvar för att ordningsföreskrifterna följs, lokalen hyrs av myndig person. Vid ungdomsverksamhet liknande klassfester och liknande skall en vuxen ansvarig finnas närvarande.

Uthyrningstiden skall hållas, önskade förändringar måste alltid anmälas till uthyraren.

Endast förhyrd lokal får disponeras. Lokalerna skall hållas i god ordning och hyresgästen skall se till att lokalen städas efter användningen, i förekommande fall även vid entrén, sopsortering gäller: grön tunna (brännbart) finns bakom skolans matsal, övrigt som glas, papper, metall mm skall hyresgästen själv transportera till byns återvinningsstation. Sedan se till att lampor släcks och dörrar låses. Om skador uppstår eller saker går sönder måste hyresvärden (VBF) meddelas, vid större skador krävs ersättning.

bokning / Betalning / Avbokning

För pris eller bokning kontakta Eina via telefon 070-308 53 76