Välkommen till
Vidsels Bygdeförening

Vidsels Bygdeförenings syfte är att som partipolitiskt obunden förening värna om bygdens fortlevnad och utveckling.
Föreningen har nu sin verksamhet i Vidsels Aktivitetshus.

Kommande event

Den 4 Augusti kl 18.00 kommer Syndromet + Janne = Musik i Vidsel

Varmt välkomna till Aktivitetshuset!